/سوال: سرمایه ندارم
سوال: سرمایه ندارم ۱۳۹۸-۷-۲۷ ۲۱:۱۴:۳۲ +۰۰:۰۰

من برای شروع سرمایه ندارم