سوالات رایج ۱۳۹۹-۲-۱۴ ۱۰:۱۲:۵۷ +۰۰:۰۰

سوالات رایجراه اندازی یک کسب و کار مستقل سخت است


آیا این کار قانونی ست؟


از کجا معلوم که موفق شوم؟


من برای شروع سرمایه ندارم


من وقت انجام این کار را ندارم

بازگشت