/سوال: قانونی بودن
سوال: قانونی بودن ۱۳۹۸-۷-۲۷ ۲۱:۱۹:۲۶ +۰۰:۰۰

آیا این کار قانونی ست؟