/سوال: موفق شدن
سوال: موفق شدن ۱۳۹۸-۷-۲۷ ۲۱:۱۹:۵۵ +۰۰:۰۰

از کجا معلوم که موفق شوم؟