امتیازات ۱۳۹۹-۴-۲۲ ۱۷:۲۰:۴۳ +۰۰:۰۰

صد نفر برتر امتیازات

(تا پایان خردادماه)

ردیفنامColumn 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

نصیبه کریمی افجدی

پگاه  عزیزی گروسی

حسین سلیمی

علی عابدی

شهرزاد هرمزی

هاجر محمدی

سجاد زاده احمدی

رمضان احمدی دستجردی

اسماعیل کریمی

مهشید مدرسی

محمدرضا میرزاخانی دستجردی

فرشید عامری هفتادر

الهام رستاقی

عبدالمجید معصومی

زهره مجيري خوزاني

مرضیه نوروزی

علی کهکشان

مهدی داوری دولت آبادی

فرحناز زمانی

زهرا اسکندری

فرشته نظري نيا

زهرا  سلطانی

مهناز شریفیان

احمد روشندل

مهدی مختاری

نازبانو فرودی قاسم آبادی

بهروز میرزاخانی دستجردی

شيما شريفيان

فاطمه اخلاقی

اميرحسين قنبري عديوي

رزا نادری

محدثه سادات‌ اکبریان

سهیل مزدک

زینب جعفری یزدآبادی

محمد مهدی داستان پور

فاطمه نقدی دورباطی

شیما قنبری شاه علی

زهره منوری

هاشم سلیمیان

جبار متروکی

سیدمحمد هادی علوی

علیرضا قاسمیان

میثم ترابی

معصومه رجبی باغبادرانی

ساقی حاتمی

شیرین کاویانی گهروئی

لیلا حقیقت بین

عارفه دشت بان

مهشاد مختاری حسن آبادی

آسیه حیدری

سعیده رهنماپور

سمیه روحانی نیا

زهرا حسینیان مبارکه

سیده زهرا  موسوی فرد

شهربانو سلیمیان ریزی

فرزانه کاظمی نجف ابادی

مرضیه نقدی دورباطی

سمیه  سورانی

حسینعلی قاسمی

مرضیه  حاجی میرزایی سرشبادرانی

مریم عام بخش

الهام خشوعي اصفهاني

مریم صادقیان

محمدعلی فخاری

ساناز سهلیان خوابجانی

راضیه وفائی حسین آبادی

مهدی حاج هاشم خانی

نفیسه عربی زاده

زهرا قنبری شهرستانی

صدیقه صالحی

فوزیه  آزادپور

رضا  اهن کوب

صدیقه  کریمی آبچوئیه

فروزان  موگوئی

عاطفه  پیچان

نرگس خاتون مزنگی

اعظم جان نثاري

غزاله وحيديان

نگین کریمی

زهرا قاسمی

اشرف عالی پور مرغملکی

فرزانه فکوری

فاطمه حاجی ده آبادی

نفیسه کریمیان سیچانی

اکرم سلیمانی منفرد

حسن اصلانی

زهرا سالاری نژاد

مصطفی اسماعیلی کرکوندی

زهرا منتظرالمهدي

سمانه فروزنده صومعه

نسرین آهنگر قاسمی

نفیسه ابوعطا

راضیه رمضانی یزد آبادی

سیده فاخره قتالی خمیری

وجیهه یزدخواستی

امير محمد زارع

ندا  عبداله پور

آذین دخت عرب

راحله بحراني فرد

فاطمه رضای آهوانو

58.1

51.6

48.4

45.9

27.1

26.9

25.6

24.2

23.6

23.4

23.0

23.0

20.4

20.3

18.6

18.5

18.0

17.6

16.6

16.5

16.5

16.1

15.9

15.8

15.7

15.5

15.4

15.1

15.0

14.8

14.7

14.7

14.6

14.4

14.2

13.8

13.7

13.6

13.2

13.2

13.1

13.1

12.8

12.8

12.7

12.6

12.2

12.0

11.9

11.7

11.2

11.1

11.0

11.0

10.8

10.8

10.8

10.6

10.5

10.4

10.3

10.3

10.3

10.3

10.1

9.9

9.9

9.8

9.8

9.7

9.6

9.5

9.5

9.1

9.0

9.0

8.9

8.9

8.8

8.6

8.6

8.6

8.6

8.5

8.4

8.2

8.2

8.2

8.1

8.1

8.0

8.0

8.0

7.8

7.7

7.6

7.6

7.6

7.6

7.5

بازگشت