۳۰ گام جدید 2021-07-20T18:46:38+04:30

سی گام نخست (ورژن جدید)


سلام ورود شما را به باشگاه استیلا خوش آمد میگوییم
برای شروع فعالیت ابتدا از طریق فرم زیر اقدام به ثبت سفارش دفترچه نقشه راه نموده و سپس آموزش ها را دنبال نمایید.

ثبت دفترچه نقشه راه (اینجا)
آموزش استفاده از این دفترچه (مشاهده فیلم)
چک لیست آموزشی (دانلود)

چرا این تجارت (نمایش فیلم)

تمرین:

  • تهیه ی کتاب جادوی کار پاره وقت
  • نوشتن 21 دلیل برای انجام این تجارت

جلسه پشتیبانی

اولویت بندی (نمایش فیلم)
توضیح دفترچه برنامه ریزی استیلا (نمایش فیلم)
سفارش دفترچه برنامه ریزی استیلا (اینجا)
تعهد شخصی (نمایش فیلم)

مصرف شخصی (نمایش فیلم)

  • آموزش ثبت سفارش محصول (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی
ثبت پک بهبود برای خود

چرایی این محصولات (نمایش فیلم)
ذهنیت های صحیح فروش (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی

کنجکاوسازی و دعوت (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی

شروع مشاوره ها (نمایش فیلم)
فیکس 20 مشاوره ی اول

مشتری مداری (نمایش فیلم)
دعوت به پیج استیلا نسخه (اینجا)

راه اندازی گروه آموزش طب سنتی (نمایش فیلم)
ارتباط سازی در این گروه ها (نمایش فیلم)

مشاهده فیلم فروش برایان تریسی (نمایش فیلم)
مطالعه کتاب پیگیری نوشته ی تام شرایتر (دانلود)
حل بهانه های مشتری (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی

روند استقلال در مشاوره (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی
کتاب 12 ستون موفقیت نوشته جیم ران (دانلود)
چهار ربع نقدینگی (نمایش فیلم)

توضیح جلسات هدایت کاری (نمایش فیلم)
فیکس زمان برای بررسی روال کاری و تحلیل عملکرد

جلسه پشتیبانی

لیست و اولویت بندی آن (نمایش فیلم)

دعوت به فیلم “معرفی کسب و کار” (نمایش فیلم)
پیگیری فیلم “معرفی کسب و کار” (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی

مشاوره کسب و کار (نمایش فیلم)

جلسه پشتیبانی

شروع مشاوره های کسب و کار با حضور حامی

این فیلم ها را بر اساس ترتیبی که در نقشه ی راه ذکر شده است، مشاهده فرمایید