امتیازات 2021-05-06T16:59:13+04:30

صد نفر برتر امتیازات

(شش ماه دوم سال 99)

ردیف نام جمع امتیازات
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

علی عابدی

رزا نادری

الهام رستاقی

فاطمه یحیی پور

فرزانه کاظمی نجف ابادی

رمضان احمدی دستجردی

آمنه نیل برگی

نازبانو فرودی قاسم آبادی

فرزانه سوزبان

اذین  ذهبی

حسین سلیمی

مهناز شریفیان

میثم جعفری

هاجر احمدی

مهشید مدرسی

هاجر محمدی

فرحناز زمانی

زهرا اورعی

سهـیل کوهستـانی

ملیحه اکبری جونی

علیرضا قاسمیان

زهرا منتظرالمهدي

فاطمه صبوری

Azadeh Nazari

زهره روزبهی

سیدمحمد هادی علوی

زهرا گودرزی اصفهانی

فرشته کرمی سرینی

فاطمه صابری راد

هدی عابدی

زهره مجيري خوزاني

سلیمه مومیوند

اسماعیل کریمی

هما ربیع

محبوبه وکیلی

عاطفه  پیچان

Hani Ansari

افسانه گنجی نمین

فرزانه فکوری

مسعود فرصیاد

رعنا آذری پور

لیلا فرزبود

زهرا  شوریده کندری

فریده فرخ

سیده سمانه حیات الغیب

بی بی منیره اسماعیلی

جبار متروکی

فاطمه عابدین پور

فاطمه زهرا مهاجرمازندرانی

زهرا صادقی

معصومه علامت زاده

صدیقه ارژنگی

زهرا امیری

مریم طالب نژاد

زینب جعفری یزدآبادی

نفیسه عربی زاده

زهره منوری

شيما شريفيان

فاطمه مرادپور رزق آباد

مریم مجرد

الهه اشرفی

مریم کارگر پیش بیجاری

حسن عاشوری

اکرم رحمان

هما سعیدی

نسرین  احمدی

چیمن شیری

سمیه  سورانی

رویا غفوری نژاد

علی عقیل

آذین دخت عرب

بتول محمدیان پزوه

سودا رشیدی

زینب محمدی تپه

نجمه رمضانی حمیدآبادی

بهاره صبوری نیا

فاطمه شفیعی

فاطمه اکبری

زهرا  سلطانی

مریم عام بخش

فروغ بلال زاده گاوگانی

Shokofeh Mirzaie

فاطمه یزدانی

راضیه آقائی

نفیسه ابوعطا

فاطمه حاجی ده آبادی

عاطفه السادات احمدی کوپائی

مریم بیاتی

مهدی  دلدار فروتقه

فيروزه كلانتري

بهاره عارفی فروتقه

زهرا صفی

معصومه طاهر نجمی

سمیه روحانی نیا

زهرا اسکندری

عبدالمجید معصومی

آسیه حیدری

فرانک السادات آقایی

لیلا گودرزی

راضیه امیری

سجاد زاده احمدی

ساناز سهلیان خوابجانی

حریر سمالی سیبکی

لیلا عباس زاده

محمد رضا  توفیقی

جواد حکیمی ورزنه

حمید بیژنی دشت پاگردی

نفیسه کریمیان سیچانی

زهرا حسینیان مبارکه

صدیقه رهبری

مائده غلامی

فاطمه شاه محمدی بیاتیانی

اکرم  طاهری اول

زهرا گنجی

اکرم ملکی دورزاده یزد

نغمه رنج کش

اکرم سلامتی

Habibe  Mirzaie

وجیهه یزدخواستی

الهه فروتن برجلو

نرگس طالبی طادی

نرگس خاتون مزنگی

هاشم سلیمیان

نجمه حسن زاده یوسف آبادکشکو

میترا محمدی

سعیده رهنماپور

مرجان کمالی

اعظم سادات  میر باقری

فاطمه قسمتی کرنق

محمدعلی جعفری فرسنگی

طیبه  عنایتی

زهرا  جان نثاری لادانی

شينو زرگرقاسم زاده

امیرحسین جوانی

سحر عادل پناه

مهدی حاج هاشم خانی

لاله طهماسبی بلداجی

شعله مدنی شهرضائی

اسماعیل ابوطالبی

بتسابه رحیمی خامنه

سکینه جاهد

ثریا اسلامی مهدی آبادی

سلمان حیدری سرشبادرانی

راحله بحراني فرد

زهرا سالاری نژاد

عارفه دشت بان

فروزان  موگوئی

حسین حق جونیا

مرضیه  آقابابائی

موعوده غلامی

ُفاطمه مافی

سیما احمدی تبار

زهرا غلامی

زهره محمدی

زهرا روشندل

عصمت زارعی حنانی

سارا اردستانی

56

50/7

46/3

44

42/3

39/6

33/9

33/7

32

28/5

27/2

26/4

26

25/6

25/5

25/1

25/1

24/9

24

24

23/6

23

22/8

22/6

22

22

21/4

21/3

21

21

20/8

20/5

20/2

20

20

19/8

19/5

19/1

19

19

18/5

18

17/7

17/7

17/6

17/5

17/3

17/1

17

17

17

17

17

17

16/8

16/2

16/1

16

16

16

16

16

16

16

15/9

15/8

15/7

15/3

15

15

15

15

15

15

15

14/9

14/8

14/8

14/7

14/6

14/4

14/4

14/3

14/3

14

14

14

14

13/8

13/6

13/5

13/2

13/2

13

13

13

13

13

13

12/7

12/6

12/2

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11/7

11/3

11/1

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10/9

10/6

10/4

10/4

10/2

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

بازگشت